Certyfikowany Mentor Kognitywny (demo)

Certyfikowany Mentor Kognitywny (demo)

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu na bazie uznanej i sprawdzonej empirycznie teorii naukowej oraz procesów mentoringowych realizowanych w polskim i anglojęzycznym środowisku biznesowym. Wiedza i praktyka biznesowa w jednym.

Każdy moduł zawiera minimum osiem ćwiczeń (technik praktycznych).

Każde z ćwiczeń jest przeprowadzane w formie demonstracji jako prezentacja modelowego, prawidłowego przebiegu i zastosowania metody w praktyce. Demo prowadzi trener kognitywny wraz z jednym z uczestników szkolenia.

Następnie każde ćwiczenie jest przeprowadzane w parach treningowych przez uczestników w czasie trwania warsztatu. Jego rezultaty oraz ewentualne wątpliwości są omawiane na forum grupy i wyjaśniane przez trenera prowadzącego.

Materiał szkoleniowy realizowany jest na podstawie książek:

 • Bennewicz M., Prelewicz A., Mentoring. Złote zasady, Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
 • Bennewicz M., Prelewicz A., Mentoring. Zestaw narzędzi, Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
 • Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & Couch Autobus i Kanapa.

Treści podręczników należy uznać za rozstrzygające w kwestiach niejasnych oraz pogłębiające w przypadku pracy własnej uczestników. Ponadto podręczniki stanowią zasobnik ćwiczeń w przypadku potrzeby uzupełnienia jakiegoś zagadnienia o pracę własną uczestnika (np. jako zadanie domowe).

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań domowych, 100% udział w zajęciach, a także zdanie testu.

Jakość realizacji mentoringu w praktyce zależy w dużej mierze od zrozumienia i przyswojenia tzw. silnika ćwiczenia, czyli metody od A do Z, krok po kroku. Ćwiczenia i modele mentoringowe nie mogą być zatem przyswojone pobieżnie, płytko, bez przećwiczenia i dogłębnej znajomości zasad (mechaniki ćwiczenia).

Odpowiedzialność za jakość edukacji leży zarówno po stronie trenera prowadzącego realizującego program, jak i każdego z uczestników – poprzez aktywne zaangażowanie w zajęcia. Znajomość silników sprawdza m.in. test końcowy zaliczeniowy oraz każdorazowe omówienie ćwiczenia po pracy w parach.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • menedżerów
 • liderów
 • trenerów wewnętrznych
 • coachów
 • psychologów
 • pracowników HR i działów szkoleń
 • samodzielnych pracowników,
 • freelancerów,

jako nabycie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat mentoringu na podbudowie ćwiczeń i technik praktycznych.

 

Przedstawione nagrania stanowią jedynie demo całego kursu. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę kursu Certyfikowany Mentor Kognitywny

Zamówienie

Bezpłatny

Zamów

Copyright © 2018 Bennewicz Instytut Kognitywistyki